Želite organizirati Webinar?
 

Prepustite organizaciju webinara iskusnom timu profesionalaca

Priprema

 • Izrada rasporeda predavanja sa satnicom (definiranje termina, satnice i teme predavanja)

 • Izrada mailing liste i distribucija prve obavijesti (najava i link za prijavu)

 • Priprema web stranice (personalizirana web stranica sa temom predavanja, terminom, predavačima, uputstvima za registraciju i spajanje)

 • Priprema i podešavanje postavki webinara na Webinar platformi

 • Priprema i edukacija predavača za korištenje platforme 

 • Priprema ankete

Realizacija

 • Tehnička podrška tijekom trajanja predavanja (webinara)

 • Snimanje predavanja

 • Evidencija polaznika predavanja

 • Evidencija pitanja (Q&A, chat) tijekom predavanja

 
Post aktivnosti

 • Izrada video materijala svih predavanja 

 • Izrada analitike